Alcatel One Touch 665 handleiding

Alcatel One Touch 665

Bekijk hier de Alcatel One Touch 665 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Alcatel
Model
One Touch 665
Product
Smartphone
EAN
6950735584839
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www3.alcatel-lucent.com/alcatel/
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
1
Uw telefoon ..............
1.1 Toetsen
Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
Muziekspeler starten (midden van toets lang
indrukken)
Stap langs widgetbalk (druk op rechter of linker
toets)
Beantwoorden
Bellen
Vanuit het welkomstscherm:
Oproeplijst (nummerherhaling) (kort indrukken)
Fake-oproep activeren (lang indrukken)
Tijdens afspelen MP3:
Schakelen tussen Headset en luidspreker (lang
indrukken)
Toestel aan/uit zetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen
Terug naar welkomstscherm
Linker functietoets
Rechter functietoets
Voicemail beluisteren (lang indrukken)
Bij bewerken:
- Kort indrukken: naar de talenlijst
- Lang indrukken: nul invoeren
Bij bewerken:
- Kort indrukken: invoertype veranderen
- Lang indrukken: naar de symbolenlijst
Vanuit het welkomstscherm:
- Kort indrukken: #
- Lang indrukken: de trilstand in-/uitschakelen
Bij bewerken:
- Kort indrukken:
(spatie)
Cameratoets: "Camera" openen (kort indrukken)
1.2 Symbolen op het welkomstscherm
(1)
Accustatus.
Trilalarm: uw toestel trilt,maar beltonen en pieptonen zijn
uitgeschakeld.
Bluetooth-status (Aan).
Bluetooth-status (Verbonden met een audio-apparaat).
Verbonden met headset.
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden
doorgeschakeld.
Alarm of afspraken geprogrammeerd.
2
Het toestel
gebruiksklaar maken
...
2.1 Het toestel in gebruik nemen
Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen
De accu verwijderen en plaatsen
SIM-kaart plaatsen/verwijderen
Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats.
Controleer of de kaart goed in het toestel is geplaatst. Om de
kaart uit het toestel te halen drukt u er licht op, waarna u hem
uit zijn vakje kunt schuiven.
Opladen van de accu
Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact
Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren
voordat het opladen wordt gestart.
Wees voorzichtig bij het aansluiten en loshalen van het
laadsnoer op het toestel.
Zorg dat de accu goed in het toestel zit voordat u de lader
aansluit.
Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn.
Gebruik geen verlengsnoeren.
Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon
voor het eerst gebruikt. Wij adviseren om het toestel elke
dag even op te laden. Het is het beste om de accu altijd
helemaal op te laden (
).
Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u
de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen,
Bluetooth uitschakelen wanneer dit niet wordt gebruikt, de
tijdsduur van de achtergrondverlichting verminderen,
enzovoort.
De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie
niet meer beweegt.
2.2 Uw toestel aanzetten
Druk op
tot het toestel aanstaat.
2.3 Uw toestel uitzetten
Druk in het welkomstscherm op
.
6
E-mail ..................
Uw telefoon bevat een e-mailclient met vooraf gedefinieerde
instellingen voor een aantal veelgebruikte e-maildiensten zoals
Gmail, Windows live, Yahoo en AOL. Daarnaast kunt u andere
POP3- of IMAP4-e-mailaccounts instellen die u gebruikt.
7
Opera Mini ..........
Opera Mini biedt u niet alleen een volledige internetervaring,
waarmee u contact kunt houden met vrienden, informatie kunt
opzoeken, online kunt bankieren, enzovoort, maar is ook
bedoeld om tijd te besparen door gecomprimeerde webpagina's
te gebruiken.
8
Facebook .............
Facebook is een sociaal programma dat mensen in contact
brengt met vrienden en anderen waarmee ze werken, studeren
of leven. Het bevat een aantal functies waarmee de gebruikers
kunnen communiceren, zoals Prikbord, Porren, enz.
Als u online een account wilt openen, gaat u naar: http://www.
facebook.com/.
Snelstartgids
Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u
naar www.alcatelonetouch.com om de volledige
gebruikershandleiding te downloaden (alleen in het Engels).
Op de website kunt u ook de veelgestelde vragen raadplegen
(alleen in het Engels).
Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de
muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.
Zet het volume van uw toestel niet te hard. Gebruik
alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen doorTCT
Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.
Dit apparaat voldoet aan de van
toepassing zijnde nationale SAR-limieten
van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke
hoogste SAR-waarden vinden op pagina
22 van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het apparaat draagt of
gebruikt terwijl u het op uw lichaam
draagt, moet u een goedgekeurd
accessoire, zoals een houder, gebruiken
of anderszins zorgen voor een afstand
van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen
aan de vereisten voor blootstelling aan
radiogolven. Houd er rekening mee dat
het product radiogolven kan uitzenden,
ook als u niet belt.
www.sar-tick.com
(1)
De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter
informatie.
Nederlands - CJB2290ALAEA
4
Contacten .........
4.1 Uw contacten bekijken
Ga naar de “Contacten” door vanuit het welkomstscherm
op de
toets te drukken en vervolgens in het menu het
symbool
te selecteren.
4.2 Een contact toevoegen
Selecteer het telefoonboek waaraan u een contact wilt
toevoegen, druk op de functietoets "Opties" en selecteer
"Nieuw contact".
5
Berichten ............
5.1 Bericht schrijven
Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS- of MMS-
bericht te schrijven. U kunt een bericht intypen of een
standaardbericht uit Sjablonen wijzigen of uw bericht aan uw
eigen smaak aanpassen door plaatjes, foto's, geluid, titels enz.
toe te voegen (alleen bij het bewerken van een MMS). Kies
tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om naar alle
berichtopties te gaan. U kunt berichten die u vaak verstuurt
bewaren in Concepten of Sjablonen (Alleen MMS).
Specifieke letters (o.a. met accent) zorgen ervoor
dat het SMS-bericht groter wordt. Dit kan tot
gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten
worden verzonden naar de ontvanger.
3
Oproepen .................
3.1 Bellen
Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op
. Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met de rechter
functietoets.
Om het gesprek te beëindigen drukt u op
.
Alarmnummer bellen
Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u
het alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig
het met
ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit.
U hoeft geen PIN-code in te voeren.
3.2 Uw voicemail beluisteren
(1)
Om uw voicemail te beluisteren, drukt u lang op .
3.3 Gebeld worden
Wanneer u wordt gebeld, drukt u op . Om het gesprek te
beëindigen, drukt u op
.
3.4 Functies die tijdens een gesprek
beschikbaar zijn
Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van uw
telefoonboek, of agenda, of SMS-berichten lezen enz. zonder
de bestaande verbinding te verbreken.
(1)
Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.
Gemiste oproepen.
Radio is aan.
WAP-meldingen
(1)
.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
SIM-kaart ontbreekt.
Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Er wordt een MMS verzonden.
Er wordt een MMS ontvangen.
Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld
op uw toestel, behalve voor herinneringen.
Ongelezen SMS.
Ongelezen MMS.
Vliegtuigmodus.
(1)
Verschilt per provider.
9
mTweet ................
Twitter is een sociale netwerk- en microbloggingservice die
wereldwijde bekendheid en populariteit heeft verworven. Met
deze functie kunnen telefoongebruikers nieuwsupdates en ideeën
uitwisselen met een gemeenschap door middel van berichten of
posts. Berichten worden weergegeven op de profielpagina van
de schrijver en verzonden naar de abonnees of volgers.
Als u online een account wilt openen, gaat u naar: http://twitter.
com/.
10
Camera .............
Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en
videoclips kunt maken. U kunt deze opnamen vervolgens:
opslaan in " Best.beheer\Mijn creaties".
in een multimediabericht (MMS) verzenden naar een andere
mobiele telefoon of naar een e-mailadres.
rechtstreeks verzenden via e-mail of Bluetooth.
gebruiken om uw hoofdscherm aan te passen.
selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een
contact in uw telefoonboek.
11
Media .................
11.1 Muziek
Ga vanuit het hoofdmenu naar deze functie door "Muziek" te
selecteren.
U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op
uw telefoon of de geheugenkaart.
11.2 Video
Het album "Mijn video's" bevat videoclips die zijn opgenomen,
ontvangen of gedownload.
11.3 Radio
Uw telefoon beschikt over een radio
(1)
met RDS-functie. U kunt
de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur
zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma
waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst
dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere
toepassingen gebruikt.
12
Vrienden ..............
Hiermee worden losstaande substructuren van de websites
gemigreerd, zodat u in contact kunt blijven met uw vrienden
door te bladeren door, Friendster, hi5, enzovoort.
13
Instellingen ..........
Ga vanuit het welkomstscherm naar het menu, kies het symbool
en vervolgens de functie van uw keuze, waarna u de telefoon naar
eigen voorkeur kunt instellen: Toestel-instelling, Oproepinstelling,
Beveiliging, Netwerk, Verbindingsinstelling.
14
Oproeplijst ..........
U kunt naar de “Oproeplijst” gaan door vanuit het welkomstscherm
op
te drukken. U ziet dan de lijst met Uitgaande oproepen,
Gemiste oproepen en Beantwoorde oproepen.
15
Extra ....................
15.1 Agenda
Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een
maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke
vergaderingen en afspraken kunt bijhouden. Dagen met
gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een kleur.
15.2 Alarm
Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker
met sluimerfunctie.
15.3 Fake-oproep
Met dit programma kunt u uzelf bellen door op een gepland
tijdstip een naam/nummer beller, beltoon en contactfoto te
simuleren. Zo kunt u op elk gewenst moment en op beleefde
wijze onder sociale verplichtingen uitkomen. Deze oproep kan
worden geweigerd met
.
Instellingen Voorgedefinieerde instellingen voor naam/
nummer beller, oproeptijdstip, beltoon en
afbeelding (contactfoto).
Activeer U kunt een fake-oproep activeren bij " Extra\
Fake-oproep\Activeer" of door vanuit het
welkomstscherm lang op
te drukken. De
oproep wordt dan geplaatst op een vooraf
bepaald tijdstip.
15.4 Notities
U kunt een notitie in tekst- of spraakformaat maken door
"Notities" te openen vanuit het hoofdmenu.
15.5 Calculator
Voer een getal in, selecteer het type bewerking dat u wilt
uitvoeren en voer het tweede getal in. Druk vervolgens op "="
om het resultaat weer te geven.
15.6 Bestandsbeheer
In Bestandsbeheer hebt u toegang tot alle beeld- en
geluidsbestanden op de telefoon of geheugenkaart. Met deze
optie hebt u toegang tot verschillende items: Mijn audio, Mijn
afbeeldingen, Mijn video’s, Mijn creaties, Andere
bestanden, Telefoon, Geheugenkaart en
Geheugenstatus.
Geheugenkaart plaatsen:
Om de microSD-kaarthouder te openen, schuift u hem in de
richting van de pijl, waarna u hem opent. Plaats vervolgens de
microSD-kaart met het goudkleurige contact naar beneden. Klap
dan de houder weer dicht en schuif hem in tegengestelde
richting om hem te vergrendelen.
15.7 Wereldklok
De wereldklok geeft de lokale tijd en tijdzone weer voor
verschillende steden.
(1)
De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-
mogelijkheden op de plaats waar u bent.
15.8 Omrekenen
U kunt verschillende eenheden en valuta omrekenen.
15.9 Stopwatch
Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen, meerdere resultaten
vastleggen en ook tussentijden registreren.
16
Java ....................
Uw Alcatel-telefoon kan enkele Java™-toepassingen en -games
bevatten
(1)
. U kunt ook nieuwe toepassingen en games
downloaden op uw telefoon.
16.1 Java-toepassingen
Selecteer “Java-toepassingen” om een toepassing te starten.
16.2 Java-instelling
Via dit menu kunt u de Java-instellingen beheren. U kunt Audio,
Verlichting en Trillen instellen en het gebruikte geheugen
bekijken.
16.3 Java-netwerk
Via dit menu kunt u het netwerk selecteren voor de Java-
toepassingen.
16.4 Vertrouwde certificaten
Bekijk detail informatie over de vertrouwde certificaten die
ondersteund worden door uw telefoon.
(1)
Verschilt per provider.
(1)
Verschilt per provider.
1
Linker functietoets
2
Oproep beantwoorden/Bellen
Oproeplijst
Fake-oproep activeren
(lang indrukken)
3
Voicemail
(lang indrukken)
4
Rechter functietoets
5
Aan/Uit
Gesprek beëindigen
6
Trilalarm
(lang indrukken)
7
Navigatietoets
(1)
:
Menu/Optie bevestigen
Indien Widgetbalk verborgen is:
Berichten
Contacten
Alarm
Agenda
8
Camera
1
2
6
3
5
7
4
8
ALCATEL is een handelsmerk van
Alcatel-Lucent en wordt onder licentie
gebruikt door TCT Mobile Limited.
Alle rechten voorbehouden © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.
TCT Mobile Limited behoudt
zich het recht voor om materialen
of technische specificaties zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.
IP3552_665_QG_Dut_03_110804.indd 1IP3552_665_QG_Dut_03_110804.indd 1 2011-8-4 20:22:522011-8-4 20:22:52

Vraag over de Alcatel One Touch 665?

Wanneer u een vraag heeft over de "Alcatel One Touch 665" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal   1.77
Resolutie   128 x 160
Touchscreen no
Beeldscherm type TFT
Beeldscherm, aantal kleuren 262144 kleuren
Extern beeldscherm yes
Overige specificaties
Type processor yes
Frequentie van processor   104 MHz
Aantal USB 2.0-poorten   1
Geheugen
Intern geheugen   2
Flash card support yes
Maximale capaciteit van de geheugenkaart 8
Camera
Camera achterzijde yes
Resolutie camera achterzijde (numeriek) 2 MP
Tweede camera resolutie 1600 x 1200
Poorten & interfaces
USB-versie   2.0
Type aansluitplug 3, 5 mm
Netwerk
Wi-Fi no
WAP 2.0
GSM bands ondersteund 850, 900, 1800, 1900 MHz
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Datanetwerk EDGE, GPRS, GSM
GPRS multislot klasse 12
Berichten
MMS   yes
Video
Video afspelen yes
Video recording yes
Videocompressieformaten   H.263, MPEG4
Video call no
Audio
FM-radio yes
Type ringtone MP3
Muziekspeler yes
Ondersteund audioformaat   AAC, eAAC+, MP3
Telefoonfuncties
Luidspreker   yes
Vormfactor   Rechthoek
Java-technologie yes
Text voorspellingssysteem T9
RSS reader yes
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Countdown timer, Games, Notes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Tekstvoorspellingssysteem yes
Technische details
Kleur van het product Zwart
Volumeregeling Digitaal
Apparaat-slot yes
Abonnementstype Geen abonnement
Gewicht en omvang
Gewicht   77 g
Breedte 48 mm
Diepte 16.8 mm
Hoogte   96 mm
Energie
Capaciteit van de accu/batterij 650 mAh
Energie-opslagtechnologie accu/batterij   Lithium-Ion (Li-Ion)
Continue audio-afspeeltijd   13
Accu/Batterij oplaadtijd   2.5
Gesprekstijd (2G) 6
Standby time (2G) 400
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no
Data-uitwisseling
Bluetooth   yes
Infrarood datapoort   no
Bluetooth-versie 2.1+EDR
Bluetooth-profielen A2DP
Oproep-management
Gesprekstijd timer yes
Wachtstand yes
Gesprek in de wacht zetten yes
Automatische nummerherhaling   yes
Call omschakelen yes