Alcatel One Touch 506 handleiding

Alcatel One Touch 506

Bekijk hier de Alcatel One Touch 506 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Alcatel
Model
One Touch 506
Product
Smartphone
EAN
6950735553071, 6950735553095
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www3.alcatel-lucent.com/alcatel/
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
1
Uw telefoon ..............
1.1 Toetsen
Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
Muziekspeler starten (midden van toets lang
indrukken)
Stap langs widgetbalk (druk op rechter of linker
toets)
Beantwoorden
Bellen
Vanuit het welkomstscherm:
Oproeplijst (nummerherhaling) (kort indrukken)
Fake-oproep activeren (lang indrukken)
Tijdens afspelen MP3:
Schakelen tussen Headset en luidspreker (lang
indrukken)
Toestel aan/uit zetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen
Terug naar welkomstscherm
Linker functietoets
Rechter functietoets
Voicemail beluisteren (lang indrukken)
Bij bewerken:
- Kort indrukken: naar de talenlijst
- Lang indrukken: nul invoeren
Bij bewerken:
- Kort indrukken: invoertype veranderen
- Lang indrukken: naar de symbolenlijst
Vanuit het welkomstscherm:
- Kort indrukken: #
- Lang indrukken: de trilstand in-/uitschakelen
Bij bewerken:
- Kort indrukken:
(spatie)
Cameratoets: "Camera" openen (kort indrukken)
1.2 Symbolen op het welkomstscherm
(1)
Bij one touch 506:
Accustatus.
Trilalarm: uw toestel trilt,maar beltonen en pieptonen zijn
uitgeschakeld.
Bluetooth-status (Aan).
Bluetooth-status (Verbonden met een audio-apparaat).
Verbonden met headset.
Toetsenbord vergrendeld
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden
doorgeschakeld.
2
Het toestel
gebruiksklaar maken
...
2.1 Het toestel in gebruik nemen
Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen
De accu verwijderen en plaatsen
SIM-kaart plaatsen/verwijderen
Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats.
Controleer of de kaart goed in het toestel is geplaatst. Om de
kaart uit het toestel te halen drukt u er licht op, waarna u hem
uit zijn vakje kunt schuiven. Bij one touch 506D, kunnen twee
SIM-kaarten geplaatst worden.
Opladen van de accu
Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact
Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren
voordat het opladen wordt gestart.
Wees voorzichtig bij het aansluiten en loshalen van het
laadsnoer op het toestel.
Zorg dat de accu goed in het toestel zit voordat u de
lader aansluit.
Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn.
Gebruik geen verlengsnoeren.
Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de
telefoon voor het eerst gebruikt. Wij adviseren om het
toestel elke dag even op te laden. Het is het beste om de
accu altijd helemaal op te laden (
).
Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken,
moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig
is opgeladen, Bluetooth uitschakelen wanneer dit niet
wordt gebruikt, de tijdsduur van de achtergrondverlichting
verminderen, enzovoort.
De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie
niet meer beweegt.
2.2 Uw toestel aanzetten
Druk op
tot het toestel aanstaat.
2.3 Uw toestel uitzetten
Druk in het welkomstscherm op
.
6
E-mail ..................
Uw telefoon bevat een e-mailclient met vooraf gedefinieerde
instellingen voor een aantal veelgebruikte e-maildiensten zoals
Gmail, Windows live, Yahoo en AOL. Daarnaast kunt u andere
POP3- of IMAP4-e-mailaccounts instellen die u gebruikt.
7
Opera Mini ..........
Opera Mini biedt u niet alleen een volledige internetervaring,
waarmee u contact kunt houden met vrienden, informatie kunt
opzoeken, online kunt bankieren, enzovoort, maar is ook
bedoeld om tijd te besparen door gecomprimeerde webpagina's
te gebruiken.
8
Facebook .............
Facebook is een sociaal programma dat mensen in contact
brengt met vrienden en anderen waarmee ze werken, studeren
of leven. Het bevat een aantal functies waarmee de gebruikers
kunnen communiceren, zoals Prikbord, Porren, enz.
Als u online een account wilt openen, gaat u naar: http://www.
facebook.com/.
Snelstartgids
Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u
naar www.alcatelonetouch.com om de volledige
gebruikershandleiding te downloaden (alleen in het Engels).
Op de website kunt u ook de veelgestelde vragen raadplegen
(alleen in het Engels).
Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de
muziekspeler kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.
Zet het volume van uw toestel niet te hard. Gebruik
alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen doorTCT
Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.
Dit apparaat voldoet aan de van
toepassing zijnde nationale SAR-limieten
van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke
hoogste SAR-waarden vinden op pagina's
22 en 23 van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het apparaat draagt of
gebruikt terwijl u het op uw lichaam
draagt, moet u een goedgekeurd
accessoire, zoals een houder, gebruiken
of anderszins zorgen voor een afstand
van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen
aan de vereisten voor blootstelling aan
radiogolven. Houd er rekening mee dat
het product radiogolven kan uitzenden,
ook als u niet belt.
www.sar-tick.com
(1)
Verschilt per provider.
(1)
De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter
informatie.
Nederlands - CJB22B0ALAEA
4
Contacten ..........
4.1 Uw contacten bekijken
Ga naar de “Contacten” door vanuit het welkomstscherm op
de
toets te drukken en vervolgens in het menu het symbool
te selecteren.
Bij een Dual-SIM toestel zijn alle contacten van zowel SIM1 als
SIM2 beschikbaar in dit menu
(1)
.
4.2 Een contact toevoegen
Selecteer het telefoonboek waaraan u een contact wilt
toevoegen, druk op de functietoets "Opties" en selecteer
"Nieuw contact".
5
Berichten .............
5.1 Bericht schrijven
Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS- of MMS-
bericht te schrijven. Bij een Dual-SIM toestel kan je een bericht
schrijven en vervolgens kiezen of je het wilt versturen naar een
contact in het telefoonboek van SIM1 of SIM2
(1)
. U kunt een
bericht intypen of een standaardbericht uit "Sjablonen" wijzigen
of uw bericht aan uw eigen smaak aanpassen door plaatjes,
foto's, geluid, titels enz. toe te voegen (alleen bij het bewerken
van een MMS). Kies tijdens het schrijven van een bericht
"Opties" om naar alle berichtopties te gaan. U kunt berichten
die u vaak verstuurt bewaren in Concepten of Sjablonen
(Alleen MMS).
Specifieke letters (o.a. met accent) zorgen ervoor dat
het SMS-bericht groter wordt. Dit kan tot gevolg
hebben dat er meerdere SMS-berichten worden
verzonden naar de ontvanger.
(1)
Alleen one touch 506D.
3
Oproepen .................
3.1 Bellen
Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op
. Bij een Dual-SIM toestel, kan je kiezen tussen SIM1 of
SIM2 om de oproep te maken
(1)
. Foutief ingevoerde tekens
kunt u wissen met de rechter functietoets.
Om het gesprek te beëindigen drukt u op
.
Alarmnummer bellen
Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u
het alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig
het met
ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel
zit. U hoeft geen PIN-code in te voeren of het toetsenbord
vrij te geven.
3.2 Uw voicemail beluisteren
(2)
Om uw voicemail te beluisteren, drukt u lang op
.
3.3 Gebeld worden
Wanneer u wordt gebeld, drukt u op . Om het gesprek
te beëindigen, drukt u op
.
3.4 Functies die tijdens een gesprek
beschikbaar zijn
Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van uw
telefoonboek, of agenda, of SMS-berichten lezen enz. zonder
de bestaande verbinding te verbreken.
(1)
Alleen one touch 506D.
(2)
Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
Alarm of afspraken geprogrammeerd.
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.
Gemiste oproepen.
Radio is aan.
WAP-meldingen
(1)
.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
SIM-kaart ontbreekt.
Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Er wordt een MMS verzonden.
Er wordt een MMS ontvangen.
Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld
op uw toestel, behalve voor herinneringen.
Ongelezen SMS.
Ongelezen MMS.
Vliegtuigmodus.
(1)
Verschilt per provider.
9
mTweet ................
Twitter is een sociale netwerk- en microbloggingservice die
wereldwijde bekendheid en populariteit heeft verworven. Met
deze functie kunnen telefoongebruikers nieuwsupdates en ideeën
uitwisselen met een gemeenschap door middel van berichten of
posts. Berichten worden weergegeven op de profielpagina van
de schrijver en verzonden naar de abonnees of volgers.
Als u online een account wilt openen, gaat u naar: http://twitter.
com/.
10
Camera .............
Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en
videoclips kunt maken. U kunt deze opnamen vervolgens:
opslaan in " Best.beheer\Mijn creaties".
in een multimediabericht (MMS) verzenden naar een andere
mobiele telefoon of naar een e-mailadres.
rechtstreeks verzenden via e-mail of Bluetooth.
gebruiken om uw hoofdscherm aan te passen.
selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een
contact in uw telefoonboek.
11
Media .................
11.1 Muziek
Ga vanuit het hoofdmenu naar deze functie door "Muziek" te
selecteren.
U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op
uw telefoon of de geheugenkaart.
11.2 Video
Het album "Mijn video's" bevat videoclips die zijn opgenomen,
ontvangen of gedownload.
11.3 Radio
Uw telefoon beschikt over een radio
(1)
met RDS-functie. U kunt
de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur
zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma
waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst
dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere
toepassingen gebruikt.
12
Vrienden ..............
Hiermee worden losstaande substructuren van de websites
gemigreerd, zodat u in contact kunt blijven met uw vrienden
door te bladeren door, Friendster, hi5, enzovoort.
13
Instellingen ..........
Ga vanuit het welkomstscherm naar het menu, kies het symbool
en vervolgens de functie van uw keuze, waarna u de telefoon naar
eigen voorkeur kunt instellen: Toestel-instelling, Oproepinstelling,
Beveiliging, Netwerk, Verbindingsinstelling.
Dual-SIM instelling
(1)
Dual-SIM actief Beide SIM-kaarten blijven
geactiveerd.
Alleen SIM1 actief Alleen SIM1 blijft geactiveerd.
Alleen SIM2 actief Alleen SIM2 blijft geactiveerd.
14
Oproeplijst ..........
U kunt naar de “Oproeplijst” gaan door vanuit het
welkomstscherm op
te drukken. U ziet dan de lijst met
Uitgaande oproepen, Gemiste oproepen en Beantwoorde
oproepen.
15
Extra ....................
15.1 Agenda
Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een
maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke
vergaderingen en afspraken kunt bijhouden. Dagen met
gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een kleur.
15.2 Alarm
Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker
met sluimerfunctie.
(1)
Alleen one touch 506D.
15.3 Fake-oproep
Met dit programma kunt u uzelf bellen door op een gepland
tijdstip een naam/nummer beller, beltoon en contactfoto te
simuleren. Zo kunt u op elk gewenst moment en op beleefde
wijze onder sociale verplichtingen uitkomen. Deze oproep kan
worden geweigerd met
.
Instellingen Voorgedefinieerde instellingen voor naam/
nummer beller, oproeptijdstip, beltoon en
afbeelding (contactfoto).
Activeer U kunt een fake-oproep activeren bij " Extra\
Fake-oproep\Activeer" of door vanuit het
welkomstscherm lang op
te drukken. De
oproep wordt dan geplaatst op een vooraf
bepaald tijdstip.
15.4 Notities
U kunt een notitie in tekst- of spraakformaat maken door
"Notities" te openen vanuit het hoofdmenu.
15.5 Calculator
Voer een getal in, selecteer het type bewerking dat u wilt
uitvoeren en voer het tweede getal in. Druk vervolgens op "="
om het resultaat weer te geven.
15.6 Bestandsbeheer
In Bestandsbeheer hebt u toegang tot alle beeld- en
geluidsbestanden op de telefoon of geheugenkaart. Met deze
optie hebt u toegang tot verschillende items: Mijn audio, Mijn
afbeeldingen, Mijn video’s, Mijn creaties, Andere
bestanden, Telefoon, Geheugenkaart en
Geheugenstatus.
(1)
De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden
op de plaats waar u bent.
Voicemail
(lang indrukken)
Aan/Uit
Gesprek
beëindigen
Linker functietoets
Oproep beantwoorden/
Bellen/Oproeplijst
Fake-oproep activeren
(lang indrukken)
Navigatietoets
(1)
:
Menu/Optie
bevestigen
Indien
Widgetbalk
verborgen is:
Berichten
Contacten
Alarm
Agenda
Trilalarm
(lang indrukken)
Camera
Vergrendelen/
Ontgrendelen
toetsenbord
Rechter
functietoets
Bij one touch 506D:
Doorschakeling actief: uw gesprekken worden
doorgeschakeld.
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.
Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Geheugenkaart plaatsen
Om de microSD-kaarthouder te openen, schuift u hem in de
richting van de pijl, waarna u hem opent. Plaats vervolgens de
microSD-kaart met het goudkleurige contact naar beneden.
Klap dan de houder weer dicht en schuif hem in tegengestelde
richting om hem te vergrendelen.
15.7 Wereldklok
De wereldklok geeft de lokale tijd en tijdzone weer voor
verschillende steden.
15.8 Omrekenen
U kunt verschillende eenheden en valuta omrekenen.
15.9 Stopwatch
Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen, meerdere
resultaten vastleggen en ook tussentijden registreren.
16
Java ..................
Uw Alcatel-telefoon kan enkele Java™-toepassingen en -games
bevatten
(1)
. U kunt ook nieuwe toepassingen en games
downloaden op uw telefoon.
(1)
Verschilt per provider.
IP3465_506_506D_QG_Dut_06_110617.indd 1IP3465_506_506D_QG_Dut_06_110617.indd 1 2011-6-17 13:42:442011-6-17 13:42:44

Vraag over de Alcatel One Touch 506?

Wanneer u een vraag heeft over de "Alcatel One Touch 506" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal   1.77
Resolutie   128 x 160
Touchscreen no
Beeldscherm type TFT
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Extern beeldscherm no
Overige specificaties
Type processor yes
Frequentie van processor   104 MHz
Aantal USB 2.0-poorten   1
Geheugen
Intern geheugen   2
Flash card support yes
Maximale capaciteit van de geheugenkaart 8
Camera
Camera achterzijde yes
Resolutie camera achterzijde (numeriek) 2 MP
Tweede camera resolutie 1600 x 1200
Poorten & interfaces
USB-versie   2.0
Netwerk
Wi-Fi no
WAP 2.0
GSM bands ondersteund 850, 900, 1800, 1900 MHz
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Datanetwerk EDGE, GPRS, GSM
Berichten
MMS   yes
Video
Video afspelen yes
Video recording yes
Video call no
Audio
FM-radio yes
Type ringtone MP3
Muziekspeler yes
Stemopname yes
Technische details
Kleur van het product Zwart
Volumeregeling Digitaal
Abonnementstype Geen abonnement
Gewicht en omvang
Gewicht   80 g
Breedte - mm
Diepte - mm
Hoogte   - mm
Energie
Capaciteit van de accu/batterij 650 mAh
Continue audio-afspeeltijd   8
Gesprekstijd (2G) 6
Standby time (2G) 400
Telefoonfuncties
Vormfactor   Rechthoek
Java-technologie yes
RSS reader yes
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, Converter, Notes
Conferentiegesprek mogelijk yes
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no
Data-uitwisseling
Bluetooth   yes
Infrarood datapoort   no
Bluetooth-versie 2.1+EDR
Bluetooth-profielen A2DP
Oproep-management
Gesprekstijd timer yes
Wachtstand yes
Gesprek in de wacht zetten yes